Arxiu mensual: octubre de 2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolguts/des pares i mares de l’escola Dr. Sobrequés,

Per encàrrec de la Junta Directiva de l’AMPA us convoco a l’Assemblea General ordinària, que tindrà lloc al menjador de l’escola, el divendres 6 de novembre, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona. (*)

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea general passada.
  2. Informe de Presidència.
  3. Aprovació dels comptes del curs passat (14-15).
  4. Aprovació dels nous delegats i del nous càrrecs de la Junta Directiva:  vicepresidenta, tresorer  i secretària.
  5. Nous projectes curs actual.
  6. Aprovació del pressupost per al proper curs (15-16).
  7. Torn obert de paraula.

Atentament,

El president de l’AMPA

Bescanó, 28  d’octubre de 2014

* Perquè es pugui iniciar l’Assemblea en primera convocatòria cal  la meitat dels socis. En segona convocatòria s’inicia amb el nombre de socis presents en aquell moment.