Educació emocional

DESCRIPCIÓ:

La vida està plena d’alts i baixos, però nosaltres hem d’aprendre a mantenir l’equilibri (D. Goleman).

En aquesta activitat es treballarà la relació que l’infant té amb sí mateix, amb els altres i amb la vida, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar personal i social (felicitat, autonomia, autoestima, relacions sanes,…)

A través de la creativitat i activitats lúdiques com el treball amb racons, els contes, els jocs, el moviment expressiu, diferents manualitats, etc. els infants s’endinsaran al món emocional.

L’activitat es durà a terme un cop a la setmana amb els infants i es complementarà amb un taller per pares i mares un cop al mes al centre ARRELS i dues tutories individualitzades al llarg del curs també al centre. 

OBJECTIUS:

Adquirir habilitats i competències que ajudaran a l’infant, en un futur a fer front a les diferents adversitats i situacions de la vida. Les competències que es treballaran seran: la consciència i regulació emocional, l’auto-gestió, les habilitats socials i les habilitats per la vida i el benestar.

METODOLOGIA:

Partim de la premissa que l’educació emocional no s’aprèn, sinó que es viu, per tant, les activitats que es realitzen al llarg de les sessions són activitats lúdiques i creatives per tal de que l’infant adquireixi millor les competències i habilitats de la intel·ligència emocional i per facilitar així una millor integració d’aquestes.

Es començarà la sessió treballant amb racons, per donar a l’infant una total llibertat per decidir com vol treballar l’emoció que està sentint (a través de les construccions, de contes, de jocs, d’art,…). Seguidament es realitzaran activitats dirigides (jocs, dramatitzacions, manualitats, moviment expressiu, mindfullness…) i s’acabarà amb un debat i reflexió de la sessió per prendre consciència del treball dut a terme.

Per tal de realitzar un bon treball amb l’infant, cada mes es realitzaran tallers per pares i mares al centre Arrels i així fer un treball íntegre amb els nens i nenes. En els tallers es parlarà de com podem acompanyar als infants a tenir una bona intel·ligència emocional.

També es donarà la possibilitat a les famílies de fer dues tutories individualitzades al llarg del curs per fer un treball més específic a casa.

HORARIS:

Divendres de 13:30 a 14:30 (infantil)

Dijous de 16:30-17:30 (primària)

1 taller de pares i mares al mes (al vespre al centre Arrels)

2 tutories individualitzades al curs

PREU:

30€ mensuals (socis Ampa), 35€ (No socis Ampa)

FORMADOR:

Laia Fauria Frigola. Psicòloga especialitzada en intel·ligència emocional.

T. 697 77 18 30

Mail. laia@fauria.cat