Piscina

DESCRIPCIÓ:
Els alumnes assisteixen a la piscina municipal de Salt per millorar els conceptes bàsics de flotació, propulsió i respiració en el medi aquàtic.

Continguts i els seus objectius específics:
Ens centrarem en els continguts referents a procediments els quals comprenen les habilitats, les estratègies i les tècniques:

familiarització (control i ajust postural al medi aquàtic)
respiració
habilitats motrius bàsiques
flotació i equilibri
propulsions i desplaçaments
immersions
habilitats motrius específiques
coordinació dels diferents estils
sortides i viratges dels diferents estils
desplaçaments en el medi aquàtic
capacitats condicionals; resistència, velocitat, flexibilitat i força
el joc preesportiu i esportiu

 Objectius
controlar la pròpia lateralitat
controlar la respiració mitjançant activitats que ho afavoreixin
adoptar una postura correcta
executar correctament les habilitats motrius bàsiques
dominar el cos i la força en el medi aquàtic
saber jugar a jocs espontanis i organitzats: jugar col·lectivament

Metodologia de treball
El període de familiarització estarà present en tots els casos, però s’aplicarà segons el nivell, l’edat i les necessitats de cada alumne/a. Per tant, treballarem una mateixa programació d’objectius tècnics, tant en primària com en secundària, tenint però, molt en compte l’edat de l’alumne/a, per a poder fer les adaptacions pertinents dins el mateix aprenentatge.

Nivells (figura cavallet)
Dins d’aquesta programació distingirem sis nivells: cavallet blanc, groc, carbassa, verd, vermell i negre.
Cavallet blanc
Són els alumnes que no saben nedar, no coneixen el medi, no es desplacen i en la majoria dels casos tenen por i només treballen amb material auxiliar.

Cavallet groc
Són els alumnes familiaritzats amb el medi, fan petits desplaçaments amb dificultat i amb ajut del material auxiliar.

Cavallet carbassa
Són els alumnes que es desplacen amb una certa coordinació respiratòria, cert domini de les flotacions i posicions del cos.

Cavallet verd
Són els alumnes que tenen total coordinació dels estils de crol i esquena i domini de les posicions del cos dins l’aigua.

Cavallet vermell
Són els alumnes que tenen total coordinació dels estils de crol, esquena i braça, control de la pròpia resistència en el treball continuat. Iniciació a altres tècniques aquàtiques waterpolo, natació sincronitzada, salvament i socorrisme, aiguagim, etc…, domini total del cos. Inici a les sortides i viratges.

 Cavallet negre
Són els alumnes amb un domini total de tots els estils, viratges i sortides. Entrenaments amb control de la resistència i la velocitat, canvis de ritme i augment de la intensitat i la força. Coneixement de totes les tècniques aquàtiques.

ALUMNES:
el número d’alumnes variarà en funció del nivell i edat

LLOC:
Piscina municipal de Salt
ADREÇA
Carrer de Miquel Martí i Pol, 5
17190 Salt

FORMADOR:
UESPORTS SALT  Piscina municipal de Salt      Tel.: 972 23 60 21      salt@ufec.cat