Plàstica

OBJECTIUS: El Taller de Plàstica és una activitat què proposem per a nois i noies des de l’etapa infantil P4 (excepcionalment P3) fins al cicle superior de l’escola primària.

El propòsit de l’activitat d’expressió plàstica és acompanyar i possibilitar una pràctica que permet als alumnes desenvolupar les seves habilitats creatives (reflexió, expressió) i motrius (realització material dels conceptes elaborats prèviament) tot respectant les condicions individuals de maduresa en què es troben.

METODOLOGIA: Mitjançant els recursos bàsics de la plàstica, dibuix, pintura, modelat, i les seves múltiples formes d’aplicació: llapis, pinzells, retoladors, ceres, retalls, fang, tempera, paper arrugat, cartró, construccions amb materials reciclats, etc., mirem de tenir experiències que ens ajudin a madurar, seguint el principi per excel·lència de l’aprenentatge com és provar i equivocar-se fins a trobar el resultat què ens satisfà, o no, i tornar a començar. La prioritat no és aconseguir uns resultats bonics estèticament sinó experimentar el procés què implica crear i realitzar aquella idea que hem aconseguit. En tot aquest procés la meva funció com a monitor és la d’acompanyar i orientar si se’m demana o quan penso què és necessària.

DESCRIPCIÓ: El taller és d’una hora setmanal, el fem en una aula de l’escola on disposem d’aigua corrent, taules i cadires, pantalla electrònica, pissarra, etc. Jo aporto tots els materials necessaris i proposo temes sobre els quals treballar a títol d’orientació. Després cada alumne treballa, i es baralla, sobre les seves pròpies idees. L’ interès i el valor de l’activitat de plàstica, per a mi, està en el respecte per la participació de cada alumne en tot el procés: primer descobrir una idea, plantejar-se com realitzar-la i fer-ho realitat. Ocasionalment i si un determinat alumne ho necessita, podem proposar models. Finalitzat el curs cada alumne té un quadern què recull els treballs realitzats sobre cartolina, les feines en volum van arribant a casa durant el curs.

Els grups es fan per edats (cursos) i sempre amb un màxim de 12 alumnes per grup i un mínim de 6 alumnes.

HORARIS:
Migdia:
Dimarts de
12:30h a 13:30h alumnes de primària (cicles inicial, mitjà i superior), de 13:30h a 14:30h alumnes d’infantil (P4-P5)
Tardes:
Dimarts de
16:30h a 17:30h alumnes d’infantil (P4-P5)
Dilluns de 16:30h a 17:30h alumnes de primària (els tres cicles)

L’activitat començarà el primer dimarts i/o dimecres del mes d’octubre.

PREU i PAGAMENT:
Matrícula de 24,00€ que es cobra juntament amb la primera mensualitat i mensualitats de 24,00€ que es cobren a mes vençut. El pagament es fa per domiciliació bancària dels càrrecs mensuals.

Si no sou socis de l’AMPA el preu és de 28,00€ la matrícula i 28,00€ cada una de les mensualitats.

CONTACTE: Manel Corella (monitor) tel. 610063128, <manuel_corella@hotmail.com>

www.mcorella.net/tplastica

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: 

1. Descarrega la butlleta d’inscripció : Full inscripció extraescolar 1718
2. Omplir les dades de la butlleta
3. Enviar la butlleta via mail al proveïdor ( el trobareu a dades formador). L’AMPA no rep les inscripcions.