Taekwon-do ITF

Responsable: Matías Picallo (VI DAN)

secretaria@tkd-tradicional.com TEL. 665397543

www.tkd-tradicional.com

Horari i Dia: Dimarts i Dijous de 16:30 a 18:00. (Gimnàs Polivalent)

Federació: Any 35€ (Seguro Esportiu)

Preu: 1 dia 20€ Mes, 2 dies: 25€/mes (socis Ampa) 30€/mes (NO socis Ampa)

S’iniciarà i estarà oberta a tots els cursos adaptant-se a cada persona tenint en compta l’edat, maduresa o condició física.

Alguns objectius

  • Exercitar la concentració i la disciplina, creant hàbits que poden afavorir aspectes de la seva formació.

  • Generar respecte i control personal creant actituds positives envers als altres.

  • Afavorir la confiança i la seguretat en sí mateix fet que ajudarà al nen/a la nena a sentir-se més segur de les seves possibilitats davant de diferents situacions de la vida quotidiana.

  • Millorar la forma física, oferint al cos resistència, increment d’energia, estímuls, flexibilitat, reflexes i motricitat.

Continguts i recursos metodològics

Protocol: conjunt de normes que inclouen: formes de saludar-se, de dirigir-se a mestres i companys de la disciplina.

Exercicis fonamentals: és l’entrenament bàsic individual, a través del que s’adquireixen, es corregeixen i es fixen les tècniques.

Exercicis davant per davant: son exercicis preestablerts, a través dels quals s’exercita la tècnica aplicada.

Entrenament amb accessoris: amb focus, escuts o d’altres elements; l’objectiu és la recerca de precisió.

Formes: defensa i atacs imaginaris. Té una doble funció, per una banda són continguts específics (a cada cinturó li correspon una forma) i metodològicament, a través de la repetició i correcció minuciosa es busca l’ ideal tècnic.

Defensa personal: és la forma d’integrar els continguts del taekwondo. També té la doble funció de ser contingut i recurs metodològic.

Jocs i competències: s’utilitzen per exercitat, desenvolupar fixar o integrar els continguts de qualsevol àrea.

Altres aspectes a considerar:

L’alumnat que realitzi aquesta activitat podrà participar en exhibicions i competicions d’aquesta art marcial.

Podrà examinar-se per avançar en la consecució dels cinturons. Llibret de seguiment.

És imprescindible estar federat per poder realitzar aquesta activitat en el centre. El professor es responsabilitzarà de realitzar totes aquestes gestions.