Tastet tecnològic

QUÈ FAREM?

Desenvolupar un ampli ventall de projectes audiovisuals i multimèdia perquè adquireixin les competències necessàries per al seu futur, és a dir, treballs de fotografia, cinema, videojocs, web i creativitat.

AMB QUÈ?

Amb una gran varietat de suports multimèdia (iPad, ordinador, càmera fotogràfica, càmera de gravar…).

*ERAM Zeta es compromet a aportar tot el material audiovisual que sigui necessari per dur a terme el curs.

 COM HO FAREM?

Mitjançant petits projectes innovadors i atractius per als alumnes que fomentin la capacitat creativa i resolutòria dels nens.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

  • Desenvolupar estratègies resolutòries davant de situacions problema.

  • Dissenyar projectes creatius i eficaços amb relació a paràmetres.

  • Reconèixer les possibilitats que ofereix el material multimèdia.

  • Treballar cooperativament.

HORARI: dilluns de 16:30 a 17:30

DESTINATARIS:
ALUMNES PRIMÀRIA: Mínim 6 alumnes i màxim de 15 alumnes. En cas que es superi el número d’alumnes es desdoblarà el grup.

PREU:
PREU SOCIS AMPA: 3 quotes de 75 euros per alumne. Es cobrarà el rebut trimestral per avançat a l’octubre, el gener i l’abril.
PREU NO SOCIS AMPA: 3 quotes de 90 euros per alumne. Es cobrarà el rebut trimestral per avançat a l’octubre, el gener i l’abril.

DADES DE CONTACTE: 

Judit Formatgé
info@eramzeta.com
972 40 22 58
vídeo stop motion: https://vimeo.com/157997939
vídeo tràiler: https://vimeo.com/139192704

FORMULARI INSCRIPCIÓ