HOLA PARES I MARES DE L’AMPA,

Us informem que aquest proper dilluns 15 de desembre tenim una nova reunió
de la junta de l’AMPA i tractarem el següent ordre del dia:

1.       Aprovació de l’ última acta.

2.       Explicació de la reunió de constitució del Consell Escolar.

3.       Estat de les comissions.

4.       Torn obert de paraula.

A tots aquells que us interessi fer la vostra aportació o fer qualsevol
suggeriment us podeu dirigir al vostre delegat de curs perquè ens ho faci
arribar.

Si voleu consultar qualsevol de les anteriors actes aprovades podeu visitar
la nostra web: http://www.ampabescano.cat

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Junta de l’AMPA de l’escola Dr. Sobrequés

SABIES QUE: L’AMPA fa una aportació econòmica anual a l’escola. Els últims
any l’escola ha comprat pissarres digitals amb aquesta aportació.