Delegats/des per classe

RELACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES

CURS 2019-2020

P3 A Santi Vinyes i Guillem Danés
P3 B Vera Ferreira i Carla Soria
P4 A Lidia Sala i Anna Cordonet
P4 B Neus Coll i Isabel Cano
P5 A Anna Guillaumet i Vanessa Masferrer
P5 B Sandra Cazalla i Marta Navarro
P5 C Cristina Masferrer i Emma Donaire
1r A Olga Camacho i Marta Pérez
1r B Anna Cordonet i Sonia Riera
1r C Toni Serrano i Josep Tridadú
2n A Raquel Carbonés
2n B Anna Massegur i Helena Bosch
2n C Míriam Garcia i Neus Coll
3r A Mireia Sahuquillo i Susan Claire Powell
3r B David Rueda i Glòria Delgado
4t A Dani Ventura
4t B Alícia Menor
4t C Cristina Rabasseda i Mònica Coll
5è A Maribel Puig, Helena Tor i Lourdes Teixidor
5è B Lina Cervià
6è A Anna Ramió i Gemma Viota
6è B Wit Mesa
6è C Joan Antoner i Pere Riembau