La junta

Qui son els membres de la junta, com està organitzada, que fan, quant, etc… Tot això ho explicarem aquí!